מטופלים מדברים

במרכז שדרה אנו מטפלים במשך שנים בבעיות גב ובעיות גוף בהם הכירופרקטיקה מתמחה בטיפול. במשך השנים הגיעו לד”ר פיני נוימן מאות מטופלים שלאחר תקופה של טיפולים שיפרו את מצבם בצורה משמעותית וזאת ללא שימוש בתרופות וניתוחים.